---Google tag manager xenangbaikomatsu@gmail.com------ ---Theo doi chuyen doi trang xe-nang-dien-komatsu------ ---tk hoangminh86bg@gmail.com---

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 1)

DANH MỤC KIÊM TRA, BẢO DƯỠNG CHU KỲ 3 THÁNG (600 GIỜ)/ INSPECTION & MAINTENANCE ITEMS INTERVAL 3 MONTHS (600 HRS)

TT/No Danh mục kiểm tra & bảo dưỡng/ Inspection & Maintenance item
1 ĐỘNG CƠ/ ENGINE

Kiểm tra tình trạng khởi động và tiếng ồn bất thường/ Check startup condition and abnormal noise
□ Kiểm tra màu khí xả, tiếng ồn của khí xả/ Check exhausts gas color, exhaust sound
□ Kiểm tra ga/ Check acceleration
□ Kiểm tra bẩn và hư hỏng lọc gió/ Check contamination and damage of air element
□ Kiểm tra nứt vỡ, biến dạng và hư hỏng vỏ bầu lọc gió/ Check cracking, deformation and damage of air cleaner case
□ Kiểm tra mức dầu và bẩn/ Check oil level and contamination
□ Kiểm tra rò rỉ dầu/ Check oil leakage
□ Kiểm tra rò rỉ nhiên liệu/ Check fuel leakage
□ Kiểm tra nứt vỡ và hư hỏng bình nhiên liệu/ Fuel tank crack and damage
□ Kiểm tra mức nước làm mát và rò rỉ, hư hỏng ống nước/ Check coolant level and leakage, hose damage
□ Kiểm tra độ căng, mòn và hư hỏng dây cua roa/ Check belt deflection, wear and damage
□ Thay dầu động cơ/ Replace of engine oil
□ Thay lọc dầu động cơ/ Replace oil filter cartridge
□ Xả nước lọc nhiên liệu/ Fuel filter water drain
□ Thay lọc nhiên liệu/ Fuel tiler cartridge replacement

2 TRUYỀN ĐỘNG/ POWER TRAIN
□ Kiểm tra mức dầu hộp số/ Check transmission oil level
□ Kiểm tra rò rỉ và bẩn dầu hộp số/ Check transmission oil leakage and contamination
□ Kiểm tra tình trạng hoạt động của bàn đạp côn/ Check inching pedal operating condition
□ Kiểm tra chiều cao bàn đạp/ Check pedal height
□ Kiểm tra mức dầu cầu/ Check differential gear oil level
□ Kiểm tra rò rỉ và bẩn dầu cầu/ Check differential gear oil leakage and contamination
□ Kiểm tra cần điều khiển tiến lùi và đèn số trung gian/ Check forward/ Reverse lever & lighting of neutral lamp

3 HỆ THỐNG LÁI/ STEERING SYSTEM
□ Kiểm tra hoạt động của vô lăng/ Check steering wheel operation
□ Kiểm tra rò rỉ van lái/ Check steering valve for leakage
□ Kiểm tra lỏng, rơ, hư hỏng đối với thanh nối, tay nối/ Check rod and arm for loosening, play and damage
□ Kiểm tra rơ, tiếng ồn bất thường, nứt vỡ, hư hỏng của khớp nối/ Check knuckle for play, abnormal noise, cracking, damage
□ Kiểm tra rò rỉ xi lanh lái/ Check power steering cylinder for oil leakage
□ Kiểm tra hư hỏng tuy ô/ Check hose pipe damage

4 HỆ THỐNG PHANH/ BRAKING SYSTEM
□Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh và hiệu quả phanh/ Check brake pedal stroke and braking effect
□ Kiểm tra độ rơ và chiều cao bàn đạp khi ấn/ Check play and pedal height when depressed

□ Kiểm tra hoạt động của bàn đạp côn/ Check inching pedal operation

□ Kiểm tra lực kéo phanh tay, hiệu quả phanh/ Check parking brake operating effort, braking effect

□ Kiểm tra tuy ô, đường ống về rò rỉ, hư hỏng, tình trạng lắp đặt/ Check hose and piping for leakage, damage and installation condition

□ Kiểm tra mức dầu phanh và bẩn/ Check reservoir tank oil level and contamination

Xem Tiếp …

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 1)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 2)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 3)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 4)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 5)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 6)